Kako pripraviti dobro digitalno strategijo?
| Članek je bil prebran 221 krat.
Slabo!Zadostno!Dobro!Prav dobro!Odlično!

Vsak oglaševalec se zaveda, da je priprava digitalne strategije zelo pomembna za uspeh oglaševanja, po drugi strani pa zahteva obilo znanja in izkušenj. Kot za trden in lep dom potrebujemo dober načrt, tako tudi za učinkovito in uspešno spletno oglaševanje potrebujemo dobro digitalno strategijo. Ker je to lažje reči, kakor storiti, smo za vas zbrali nekaj nasvetov, napotkov in sestavin, ki jih dobra strategija mora imeti.

w3b digitalno oglaševanjeIzberite prave cilje

Ni dovolj, če si za cilj digitalnega oglaševanja zastavimo širok pojem povečanja dobička. Pri opredelitvi ciljev je potrebno biti dosti bolj specifičen in natančen, da so lahko ti cilji tudi uspešno doseženi, naš trud in delo pa primerno ovrednotena. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da si zastavimo cilje v stilu: želimo pridobiti 10 novih kupcev. Če smo doslej mesečno pridobili 50 leadov, od tega pa se je v kupca spremenil samo vsak 10 lead, potem ugotovimo, da bomo za 10 novih kupcev potrebovali dodatnih 50 leadov na mesec, torej skupno 100 leadov. Med cilje je tako najbolje navesti število novih kupcev, število obiskovalcev ali naročnikov, število leadov, opredeljena stopnja konverzije, itd. Vedno je potrebno določiti tudi časovno termin za doseganje zastavljenih ciljev (na mesečni, polletni, letni, itd. ravni).

Razumeti, kako je digitalno umeščeno v sam prodajni proces

Pri tem nas zanima, kjer točno se nakupna pot nekega uporabnika na spletu seka z neko blagovno znamko oziroma podjetjem. Ugotoviti je potrebno, kakšno mesto ima digitalno oglaševanje v celotnem nakupnem procesu uporabnika. Na podlagi tega je nato mogoče določiti, kaj v določeni situaciji najbolje deluje – mogoče so to digitalni oglasi, mogoče bo bolje uporabiti marketing, itd. Skratka, v celotno sliko moramo znati umestiti digitalno oglaševanje in razumeti, kako lahko dosegamo kupca v njegovem nakupnem procesu.

Kaj želite potencialnim kupcem sporočiti?

Digitalna strategija mora temeljiti tudi na premisleku, kaj (vsebina) želite uporabnikom na spletu sploh sporočiti. Pri tem je kaj skoraj enako pomembno kot kako (način komunikacije). Premislite tudi, kateri kanal vam lahko pri tem najbolje služi in kje bi do potencialnih strank lahko dostopali na najbolj uspešen in neposreden način.

Definirajte ciljno skupino

Uspešna digitalna strategija ima za eno izmed ključnih sestavin tudi definiranje kupca oziroma ciljne skupine. Ko ugotovite, kdo so vaši potencialni kupci, je smiselno pogledati še, kje je te kupcenajlažje doseči – mogoče je to LinkedIn, mogoče vas iščejo preko Googla, mogoče pa je ključ do uspeha marketing automation. V vsakem primeru strategija brez definiranja kupca ni popolna.

Pripravite akcijski načrt

Akcijski načrt naj ne bo nedoločen in splošen, ampak naj konkretno orisuje potrebne aktivnosti, da bi dosegli zastavljene cilje. To pomeni, da premislite časovne roke za doseganje cilje, v premislek pa vključite tudi vprašanja kot so: ali spletna stran potrebuje izboljšave, kdo jih bo izvajal, kakšne bodo vsebine, ki jih bomo komunicirali javnosti, kdo pripravlja oglase, itd. Akcijski načrt je namenjen temu, da si postavimo prioritete, časovne termine za doseganje le teh in tudi pravila. A najpomembneje – potem se je potrebno zastavljenih točk tudi držati. V akcijskem načrtu ste lahko zelo natančni, opredelite lahko celo, kako dolga bo objava na blogu ali pa kako pogosto se bo objavljalo na posameznem družbenem omrežju.

Postavite merila za merjenje uspešnosti

Cilji so temelj, merila pa so nujna, če hočemo razumeti, kako uspešni smo pri njihovem doseganju. Na podlagi meritev lahko strategijo tudi sproti prilagajate, dopolnjujete in izboljšujete in tako dosegate boljše končne rezultate.

Pri digitalni strategiji lahko nekoliko pogreša samo omejitev finančne investicije. Na začetku je seveda nujna začetna investicija, potem pa se lahko spletne aktivnosti in finančni vložki sorazmerno usklajujejo (npr. če dosežemo vse zastavljene cilje, se lahko obseg spletnih aktivnosti nekoliko zmanjša, s čimer so manjši tudi finančni vložki).

Že oglašujete na Twitterju? Preverite vse, kar morate vedeti o Twitter oglaševanju!

© 20. 07. 2018 - fv.si. Oglaševanje.